Hlásíme se k principům mobilní specializované paliativní péče (MSPP)

Jsme zdravotnické zařízení, které poskytuje dětskou paliativní péči v domácím prostředí. Rodině a dítěti nabízíme péči celého týmu – zdravotní sestra, sociální pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog.

»

Kloboukový den


»