Hlásíme se k principům mobilní specializované paliativní péče (MSPP)

Jsme zdravotnické zařízení, které poskytuje dětskou paliativní péči v domácím prostředí. Rodině a dítěti nabízíme péči celého týmu – zdravotní sestra, sociální pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog.

»

Podpůrná skupina pro pozůstalé


Setkání je určeno pro dospělé osoby (rodiče, prarodiče, zletilé sourozence, blízké osoby, přátele), po nezletilých dětech, které zemřely na život limitující nebo život ohrožující onemocnění. Slouží jako bezpečný a důvěrný prostor pro sdílení pocitů mezi lidmi, kteří mají podobnou životní zkušenost. Skupina je vhodná pro pozůstalé minimálně tři měsíce od ztráty dítěte. Místo konání Sladkovského

»