Komu

Nabízíme obecnou dětskou paliativní péči od narození do 19let věku. Tato péče je primárně určená dětem s diagnostikovaným život ohrožujícím nebo limitujícím onemocněním. Naší spádovou oblastí jsou kraj Pardubický, Královéhradecký, Středočeský a Kraj Vysočina. Podmínkou je bydliště v dojezdové vzdálenosti 60 minut od Heřmanova Městce. Obrátit se na nás může rodina již dlouhodobě pečující nebo rodina jejíž dítě prodělává akutní léčbu.

Jak 

Péče probíhá ve vlastním sociálním prostředí – nejčastěji doma. Rodině a dítěti nabízíme péči celého týmu – sestra, sociální pracovník, fyzioterapeut, psycholog i duchovní. Podrobně projdeme přání dítěte i rodiny. Poskytovaný rozsah služeb je dán potřebou rodiny a našimi časovými i kapacitními možnostmi. Nastavuje se individuálně, s již konkrétní kmenovou sestrou. Případné žádosti o služby mimo tento rozsah, jsou předmětem výjimky.

Adaptační režim zdravotních služeb při přechodu z nemocnice do domácího prostředí

Plánovaná návštěva sestry o délce až 90 minut denně v provozní době 8 –14 hodin za přítomnosti pečující osoby.

Intenzivní režim zdravotních služeb při zhoršení stavu

Plánovaná návštěva sestry o délce až 90 minut denně v provozní době 8 –14 hodin za přítomnosti pečující osoby.

Odlehčovací režim zdravotních služeb

Plánovaná návštěva sestry, až 2krát v týdnu na maximálně 4 hodiny v provozní době 8 –19 hodin, nahrazení přítomnosti pečující osoby.