Komu

Nabízíme komplexní péči zaměřenou na somatické, psychické, sociální i spirituální potřeby nemocného dítěte.Dojíždíme za dětmi s diagnostikovaným život ohrožujícím nebo limitujícím onemocněním, od narození do 19let věku.

Spádovou oblastí jsou kraj Pardubický, Královéhradecký, Středočeský a Kraj Vysočina. Rozhodujícím faktorem je bydliště v dojezdové vzdálenosti 60 kilometrů od Heřmanova Městce.

Jak 

Rodinu navštěvují pracovníci multidisciplinárního týmu – zdravotní sestra, sociální pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog a animoterapeut se zvířecími kamarády.

Rozsah nabízené podpory je dán potřebou rodiny a našimi časovými i kapacitními možnostmi.

Podrobně projdeme přání dítěte i rodiny. Péče je vždy nastavována individuálně, dle potřeb rodiny a aktuálního zdravotního stavu.

 

Paliativní režim

 

Plánovaná návštěva sestry denně v provozní době 8–14 hodin za přítomnosti pečující osoby.

 

Odlehčovací – respitní režim

 

Nahrazení přítomnosti pečující osoby, na maximálně 4 hodiny týdně v provozní době 8–19 hodin.