Jsme registrované nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje ošetřovatelskou péči dětem s život ohrožujícím a život limitujícím onemocněním a jejich rodinám v domácím prostředí. Naším zřizovatelem je nezisková organizace energeia o.p.s.

Naším cílem je podpořit rodinu, aby mohla pečovat o dítě v domácím prostředí co nejdéle.

Rodině zůstáváme nablízku i po úmrtí dítěte, formou pozůstalostního poradenství a doprovázení.

Kontaktujte nás pokud máte zájem o naše služby. Zároveň jsme vám k dispozici pro zorientování se, dotazy i konzultace v oblasti paliativní péče.

 

 

Jsme tu pro Vás, abyste nebyli sami.

 

O nás