Jsme registrované nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje obecnou paliativní péči dětem s život ohrožujícím a život limitujícím onemocněním a jejich rodinám v domácím prostředí.

Dětská paliativní péče je aktivní komplexní péče o somatickou, psychickou a spirituální dimenzi nemocného dítěte, zahrnující také poskytování podpory rodině. Tato péče začíná v okamžiku stanovení diagnózy nemoci a pokračuje bez ohledu na to, zda je dítěti zároveň poskytována léčba zaměřená na diagnostikované onemocnění. Poskytovatelé zdravotní péče musí vyhodnocovat a mírnit fyzické, psychické a sociální strádání dítěte. Efektivní paliativní péče vyžaduje široký multidisciplinární přístup, který začleňuje rodinu dítěte a využívá také dostupných komunitních zdrojů; tato péče může být úspěšně realizována i s limitovanými prostředky. (zdroj Světová zdravotnická organizace -World Health Organisation WHO)

Hlásíme se k principům mobilní specializované paliativní péče (MSPP). Naším zřizovatelem je nezisková organizace energeia o.p.s.

O nás