Jana Černocká
manažer hlavní činnosti
vedoucí dětské paliativní péče
Petr Kuneš
sociální pracovník
Tereza Panušková
sociální pracovnice
Hana Jindrová
sociální pracovnice
Věra Petráčková
sociální pracovnice
Pavel Rozsíval
konzultant pro zdravotní péči
Klára Kunešová Pejchová
zdravotní sestra kmenová
Eva Kleinová
zdravotní sestra kmenová
Marta Pleskotová
zdravotní sestra pohotovostní
Marcela Menšíková
zdravotní sestra pohotovostní
Gabriela Licková
zdravotní sestra pohotovostní
Denisa Novotná
fyzioterapeut
Kateřina Olexová
psycholožka
Eva Vrbová
ergoterapeut
Iveta Cvrčková
fyzioterapeut

Lidé